Har I lyst til en hyggelig eftermiddag eller aften med fællessang og fortælling?

Jeg fortæller om de begivenheder der knytter sig til sangene i højskolesangbogen, om digterne og komponisterne. Vi skal blot bruge nogle højskolesangbøger + et klaver. Jeg spiller selv til fællessangen.
 
Skriv til info@fællessangogfortælling.dk og hør mere.....
 

Grundtvigs livshistorie i ord og toner

Fællessang og fortælling om Grundtvig og hans tid. Grundtvig har om nogen sat sit præg på både kirke og skole med de velmenende ord om at "oplive og oplyse". Vi følger ham igennem et langt begivenhedsrigt liv og synger nogle af de sange, som han og hans samtidige har fået med i højskolesangbogen.

 

 

125 år med højskolesangbogen.

En musikalsk tidsrejse igennem Danmarkshistorien med fællessang og fortælling om højskolesangbogen gennem 125 år. Vi har i Danmarkshistorien oplevet store omvæltninger de seneste 125 år. Højskolesangbogens sange skærper vores opmærksomhed omkring disse begivenheder. Jeg fortæller om komponister, digtere og ikke mindst de historiske begivenheder, som var anledning til sangene. Vi vil sammen synge mange af de sange, som vi kender og elsker.


 

 
 
 

Nordisk aften med fællessang

Vi har i de nordiske lande en meget værdifuld sangskat, som bringer os nærmere hinanden. Vi forstår - i store træk - hinandens sprog og vi synger hinandens sange. Højskolesangbogen indeholder mange af disse sange. Via sangene skaber vi større forståelse for det kulturelle fællesskab, vi har i Norden.

 
 
 

Julesange.

Står I og mangler indhold til en hyggelig eftermiddag eller aften ind under jul, så kan jeg tilbyde et program med gamle og nyere julesange og salmer som f.eks. "Sikken voldsom trængsel og alarm", "Juletræet med sin pynt", " Barn Jesus i en krubbe lå", "Velkommen igen Guds engle små" m.m.m. Fællessang og fortælling.

 

Fra Grundtvig til Kim Larsen

Vi har en stærk tradition for fællessang i Danmark. De fleste voksne har oplevet morgensang i skolen. Vi synger ved de store begivenheder i livet, både i kirken eller ved festbordet. Danske digtere og komponister har gennem generationer beriget os med sange, som vi holder af og som vækker minder...

 
 
 

Arbejdersange

Arbejdersangbogen udkom første gang i 1926. Nu er vi nået til 12. udgave, som stadig indeholder politiske sange og kampsange,- men også poetiske viser om det gode arbejde, hverdagen, årstiderne og kærligheden. Kom og syng med og hør de gode historier, som knytter sig til sangene. 

 

 

Birgitte Hansen | Ringgade 115, 7600 Struer  | Tlf.: 28 404 304 | birgitte2009@gmail.com